Přeskočit navigaci

Prostorové laserové měření

Laserové systémy a snímače světové úrovně pro vysokovýkonné mapování, průzkum, určování polohy a měření i v extrémním prostředí.

Vysokorychlostní laserové měřicí a průzkumné systémy společnosti Renishaw jsou určeny do podmínek, kde je rozhodující rychlost, přesnost a bezpečnost.

Laserové měření v extrémním prostředí

Naše laserové systémy jsou určené pro měření v dolech a lomech, snímání vodních cest z paluby lodíaplikace pozemního mapování a dynamické námořní určování polohy. Tyto aplikace byly řadu let vyvíjeny v těsné spolupráci s jejich uživateli v terénu. Jsou známé díky své spolehlivosti a snadné obsluze.

Představení lidarového systému Merlin určeného pro hydrografický průzkum

Prohédněte si animaci našeho nového systému Merlin. Uvidíte, jak může tento jedinečný lodní lidarový snímač pro námořní průzkum dramaticky zvýšit produktivitu práce a rozšířit nabízené služby při zachování nízkých nákladů. Výsledkem je zkrácení doby, po kterou se posádka i loď nacházejí v nebezpečné oblasti a zrychlení časového harmonogramu projektu.

Systémy pro průzkum dolů a lomů

Laserová snímací zařízení pro důlní a lomový průmysl společnosti Renishaw byla průkopníky laserových technologií. Umožňují obsluze průzkum dříve nepřístupných oblastí a bezpečné plánování budoucích projektů při maximálním zvýšení produktivity.

K našim dobře známým a hojně používaným systémům patří Quarryman, Boretrak, C-ALSVoid Scanner a Dynascan.

Lodní lidar pro námořní průzkum

Konstrukce nového mapovacího systému Merlin společnosti Renishaw je koncipována pro integraci s existujícím hydrografickým vybavením plavidla.

Umožňuje synchronizací nadhladinových lidarových dat systému Merlin s údaji podhladinových snímačů vytvořit přesné 360° sady dat z prostředí nad i pod čarou ponoru.

Určování polohy příbřežních plavidel

Díky své odolnosti, vysokému výkonu v nepříznivých podmínkách a snadné obsluze operátory dynamického polohování (DPO) byl systém Fanbeam přes 20 let vedoucím produktem na trhu.

Naše rozsáhlá síť globálních servisních center zaměstnává zkušené techniky, vyškolené společností Renishaw. Mají k dispozici kompletní sortiment náhradních dílů a výměnných jednotek, což minimalizuje prostoje.

Laserové snímače pro systémovou integraci

Laserové moduly z naší nabídky, které jsou vhodné pro OEM, pracují s pulsní TOF technologií, která poskytuje vysoce přesné informace o vzdálenosti i poloze na velké i malé vzdálenosti.

Odborníci společnosti Renishaw spolupracují se systémovými integrátory na unikátních řešeních pro nejrůznější obory. Naše laserové moduly jsou hojně používané v dopravních, bezpečnostních a vojenských aplikacích.